Kangal Balıklı Kaplıcası

Balıklı kaplıca Sivas ili sınırları içerisinde; il merkezine 90 km uzaklıktaki kangal ılcesının 13 km kuzey doğusunda bulunmaktadır. Kangal balıklı kaplıca, ülkemizde deri hastalıklarından; sedef hastalığı (psorıasıs) ve deri hastalıkların tedavisinde ün yapmış bir kaplıcadır. Bu kaplıcamızın önemi; suyun kimyasal özelliklerinden ve içinde yasayan balıklardan ileri gelmektedir. Kaplıca suyunun 35 C olması ve kimyasal içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkları tedavi edici yöre halkı tarafından bilinmekte olup, bu tedavi özelliğinin tüm ülke ve dünya geneline yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Diğer taraftan pek çok cilt hastası ( yurt içinden-yurt dışından ) kaplıcaya gelmekte ve belirli surelerle havuza girip balık-su” tedavisi gördükten sonra iyileştiklerini ifade etmektedirler. Kaplıcanın 2003 tarihinde sağlık bakanlığı tarafından sağlık tesisi olarak tescili yapılmıştır.

 

Sedef ( Psoriasis ) oldukça sık görülen ve kronik seyirli olan bir deri hastalığıdır. Hastalığın oluşum şekliyle ilgili pek çok araştırma ile birlikte çok çeşitli tedavilerde uygulanabilmektedir. Ama tüm tedavi yöntemlerinde de hastalığın tekrar edebileceği akılda tutulmalıdır. HAstalığın tekrarında hastanın içinde bulunduğu ruhsal durumun belir bir rolü ve önemi vardır. Kaplıca ve iklim tedavisi uzun yıllardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemlerdendir. Balıklı kaplıca ilimizde Sedef ( Psoriasis ) hastalığın tedavi amacı ile yaygın olarak başvurdukları, suyu, iklimi ve balıklarıyla ilgi çekici bir oluşumdur. Balıkların skumları temizlemesi, suda bulunan selenyum, yüksek rakımdaki doğal ultraviyolesi ile sedef tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Kaplıcanın bu görünümü ve taşıdığı tedaviyle uluslar arası kabul görecek ve yalnızca iç turizm değil, profesyonel dış turizm, özellikle de sağlık turizmi açısından dünyada önemli bir merkez olmaya devam etmekdir.

 

 

Tarihi ;

1917 yılına kadar sazlık halde olan kaplıcamız, kamu kurumları tarafından yıllarca yöreye yönelik işletildi.

Ellili yıllarda kerpiç binalarla konaklama alanları vardır. Havuzlar ise tahtalarla çevriliydi.

Balıklı kaplıca, Altmışlı yıllarda birkaç tane betonarme binalar yapıldı ve sadece yaz sezonlarında açıktı. Tedavi olanlarla, günü birlik havuzu kullananlar beraber aynı havuzu kullanırlardı.

Seksenli yıllarda sonra yap işlet devret modeliyle Ünsallar A.Ş’ye geçen Balıklı Kaplıca günümüz modern sistem ile işletilmeye başladı. Tedavi için gelenlerle, onların refakatçileri ve günü birlik kaplıcamızdan faydalanmaya gelenlerin havuzları birbirinden ayrılarak; Üzeri kapatılan havuzlar ilede hem yaz hem kış sezonunda sağlık turizmine hizmet vermeye başladı.

Mevcut bulunan binaların modernizasyonu yapılırken, buna ilaveten 100 yatak kapasiteli yeni otel yapılarak toplam yatak kapasitesi 300′e çıkarıldı. Kaplıcamız Türkiye Kaplıcalar Birliği ( TÜRKAP ) ve Avrupa Kaplıcalar Birliği ( ESPA) üyesidir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kaplıcamız Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup sevk ile gelinebilmektedir.